Welkom bij ons Binairo aanbod

Bij de binaire puzzel moet in elke lege cel een nul of een één ingevuld worden. Er mogen niet meer dan 2 dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan. Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen. Dit puzzelaanbod is exclusief voor leden. Kies een puzzelpakket door op een oranje blokje te klikken.