Welkom bij ons Sudoku aanbod

Een sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 verder aangevuld worden zodat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. Dit puzzelaanbod is exclusief voor leden. Kies een puzzelpakket door op een oranje blokje te klikken.

Er zijn 1 pakketten met puzzels die misschien te groot zijn voor op dit apparaat te spelen.