Puzzelclub lid worden

Puzzelclub lid worden

Privacy

laatste update 16 mei 2018

 

Deze website wordt beheerd door Puzzelclub, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 90/1E, 2018 Antwerpen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst. Contacteren kan op dit e-mailadres: contact@puzzelclub.be.

 

Over het privacybeleid

Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

Puzzelclub vindt het belangrijk dat u waar en wanneer u wil zijn content kan lezen, beleven en bekijken via verschillende toestellen. Ook werkt Puzzelclub aan interactieve diensten. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Via dit privacybeleid stellen we u aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk op de hoogte van welke gegevens we precies kunnen verzamelen en waaorm, hoe we deze gegevens willen gebruiken en hoe we hiermee omgaan. We hebben geprobeerd om dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen.

 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle Puzzelclub diensten. Dat gaat onder andere over de online diensten, zijnde de Puzzelclub website en de Puzzelclub mobiele website, maar ook om alle andere diensten waarmee u in contact komt, zoals het deelnemen aan wedstrijden of sms acties, enzovoort.

 

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?

Puzzelclub.be, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 90/1E, 2018 Antwerpen .Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of via info@puzzelclub.be. In deze voorwaarden wordt naar “Puzzelclub” ook verwezen met “wij”.

 

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies op Puzzelclub gebruikt worden en waarvoor.

 

Kunnen de voorwaarden veranderen?

Puzzelclub kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan zijn diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de relevante diensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Waarom verzamelt Puzzelclub uw persoonlijke gegevens?

Puzzelclub verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan zijn gebruikers te kunnen leveren. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

 

Op welke manier verzamelt Puzzelclub uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt

Om van bepaalde Puzzelclub diensten gebruik te maken, dient u een Puzzelclub account aan te maken. Wanneer u dit doet, wordt u gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres, postcode, etc. Deze gegevens worden opgeslagen in uw profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons nog kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik aan Puzzelclub diensten

We verzamelen gegevens over de Puzzelclub diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een puzzel op onze website invult. Op deze manier kunnen we de Puzzelclub diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:

  • Logbestandgegevens
    Bijvoorbeeld: geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels uit het magazine u heeft gelezen, aan welke wedstrijden u heeft deelgenomen en welke puzzels u speelt en volledig oplost.
  • Apparaatgegevens
    Bijvoorbeeld het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

 

Puzzelclub maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht op het cookiebeleid van Puzzelclub. (link)

 

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen

Indien u op de Puzzelclub website inlogt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.

Standaard gaat het hier om de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Puzzelclub zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal Puzzelclub ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

 

Andere bronnen

De Puzzelclub diensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.

 

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om diensten te kunnen verlenen

Zo kunnen we u op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de Puzzelclub website, of uw feedback op de juiste manier verwerken.

 

Om u te herkennen als gratis (Light) of Premium lid

Als u surft naar Puzzelclub, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent. Zo hoeft u niet telkens opnieuw uw inloggegevens op te geven wanneer u wil puzzelen of deel wil nemen aan een wedstrijd.

 

Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker doet op onze kanalen kunnen we de nodige feedback aan onze programmamakers en ontwikkelaars geven om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. Zo kan het ook voorvallen dat we u uitnodigen om deel te nemen aan een enquête. Op die manier kunnen we onze diensten en content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden.

 

Om onze diensten en advertenties te kunnen personaliseren

Puzzelclub streeft ernaar om onze diensten voor elke gebruiker zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan Puzzelclub aan meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier kan Puzzelclub u bijvoorbeeld aanbevelingen doen.

Verder kan het ook gebeuren dat u aangepaste en relevante advertenties te zien krijgt op de kanalen van Puzzelclub. Alle inkomsten die Puzzelclub hieruit haalt, zullen opnieuw in Puzzelclub diensten en content geïnvesteerd worden.

 

Om op de hoogte gehouden te worden van het aanbod van Puzzelclub

Puzzelclub kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om u te informeren over nieuws, toekomstige acties, nieuwe wedstrijden of nieuwe diensten, promoties, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Onderaan elke elektronische communicatie is een link opgenomen waarmee u zich kan uitschrijven. Hiermee brengt u Puzzelclub op de hoogte dat u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen. U kan uw voorkeuren ook instellen via uw account op de website van Puzzelclub.

 

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van Puzzelclub als in dat van onze gebruikers.

 

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven of verkocht worden aan derde partijen tenzij u hiervoor uw toestemming gegeven hebt of wij juridisch verplicht worden om dit te doen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

Leveranciers van Puzzelclub

Het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het afnemen van enquêtes, en dergelijke meer gebeurt door derden. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van deze opdrachten toegang krijgen tot bepaalde gegevens. Puzzelclub laat dit enkel toe in de mate van het noodzakelijke.

 

Sociale media

Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn vertegenwoordigd op de website van Puzzelclub door knoppen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Puzzelclub heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door Puzzelclub worden verzameld.

 

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van Puzzelclub te beschermen.

 

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie

Puzzelclub kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. Puzzelclub zal hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of Puzzelclub u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

 

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

De persoonlijke gegevens die Puzzelclub over u verwerkt, kan u altijd zelf inzien. Incorrecte of onvolledige gegevens kan u altijd laten verbeteren of verwijderen. Indien u een Puzzelclub account hebt dan kan u bepaalde perosonlijke gegevens zelf wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan u Puzzelclub contacteren. We vragen u om zo specifiek mogelijk te zijn in uw vragen, zodat we deze zo snel mogelijk correct en concreet kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Puzzelclub maakt gebruik van diverse beveiligingstechnieken en -maatregelen om uw gegevens te beschermen. We gaan op een voorzichtige manier om met uw gegevens. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit niet garanderen.

 

Update van deze privacyverklaring

Naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback of wijzigingen in de privacywetgeving zal Puzzelclub deze privacyverklaring bijwerken.