Puzzelclub lid worden

Puzzelclub lid worden

DEMO WEDSTRIJDPAKKET 2024

Met dit demopakket kan je zonder enige verplichting gratis kennismaken met de digitale puzzels van Puzzelclub of je kan onbeperkt oefenen voordat je aan het puzzelkampioenschap begint. Je kan de puzzels ook gewoon oplossen voor de lol want een beetje competitie tegen jezelf en tegen de klok is ook best leuk meegenomen...

Hoe speel je een wedstrijdpakket?

OPGELET! Zodra je een puzzel uit het wedstrijdpakket opent start de tijd. Alle puzzels moeten echter niet meteen na elkaar opgelost worden. Wanneer je een puzzel sluit stopt de tijd automatisch tot je aan de volgende begint. De winnaar is de deelnemer met het hoogste percentage in juistheid en die in tweede orde de snelste tijd neerzet. Probeer zoveel mogelijk puzzels in te vullen want elk puntje telt. Kies hieronder een puzzel en de wedstrijd kan beginnen. Succes!

 

# Puzzel % Juist Tijd Verwijder
1   Start Sudoku
2   Start Legpuzzel
3   Start Binairo
4   Start Crypto-Filippine
5   Start Woordzoeker
6   Start Zweedse puzzel
7   Start Kruiswoordraadsel
8   Start Quiz Filippine
9   Start Cryptogram
10   Start Doorloper

Reglement PUZZELKAMPIOENSCHAP 2021


1. De wedstrijd ‘PuzzelKampioenschap 2021’ op Puzzelclub.be wordt georganiseerd door COPRESS BVBA, Desguinlei 90 bus 1E - 2018 Antwerpen - tel 03 216 46 84 - fax 03 226 07 03 - contact@copress.be
 
2. De deelname aan een wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.
 
3. Het puzzelkampioenschap is gratis en enkel toegankelijk voor leden. Inloggen is vereist.
 
4. Voor het bepalen van de winnaar telt eerst het percentage van juistheid en vervolgens de benodigde tijd voor het oplossen van de puzzels.

5. Met de puzzels uit het wedstrijdpakket kunnen punten verdiend worden op basis van rangorde. Alle puzzels tellen mee voor de totale score. Ben je bij de sudoku bijvoorbeeld op de derde plaats beland, dan heb je 10 punten verdiend. En zo verder voor alle puzzels. De deelnemer met het hoogste aantal punten uit de verschillende wedstrijdpuzzels samengeteld is de PuzzelKampioen.
5. bis De puntenverdeling gebeurt op basis van de rangorde behaald per puzzel: De eerste plaats krijgt het hoogste aantal punten (15), en vervolgens tot de 12de plaats die nog één punt krijgt.
1:15 / 2:12 / 3:10 / 4:9 / 5:8 / 6:7 / 7:6 / 8:5 / 9:4 / 10:3 / 11:2 / 12:1
 
6. Zodra een puzzel geopend wordt, begint de tijd te lopen. Per puzzel is er een maximum invultijd van 60 minuten voorzien. Wanneer de puzzel zo compleet en zo correct mogelijk is ingevuld, of als je niet verder kunt, moet er op de knop OPGELOST geklikt worden om de tijd te stoppen en de puzzelgegevens door te sturen. Na 60 minuten wordt de puzzel automatisch gesloten en het resultaat doorgestuurd.
 
7. Elke puzzel uit het pakket kan slechts éénmaal geopend en ingevuld worden.

8. Alle puzzels hoeven NIET meteen na elkaar ingevuld te worden. Er wordt enkel rekening gehouden met de tijd tussen de start en het afsluiten van elke puzzel.

9. De puntentelling wordt intern bijgehouden en is niet voor herziening vatbaar.
 
10. Indien er een ex aequo plaatsvindt en het gaat om een cash prijs, dan wordt deze prijs verdeeld onder de winnaars.

11. PUZZELCLUB.BE mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijd en de uitreiking van de prijs. De persoonsgegevens die de deelnemer aan PUZZELCLUB.BE meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van PUZZELCLUB.BE en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, marktonderzoek en direct marketing voor PUZZELCLUB.BE en haar partners, en ter preventie van fraude en inbreuken.
 
12. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 25 mei 2018. De gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage, verbetering en zelfs schrapping van deze gegevens mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan PUZZELCLUB.BE.
 
13. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege PUZZELCLUB.BE. Prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet om te zetten in valuta.
 
14. Voor vragen over de wedstrijd kan de deelnemer tijdens de kantooruren contact opnemen met PUZZELCLUB.BE op het nummer 03 216 46 84 of via contact@puzzelclub.be.

15. PUZZELCLUB.BE kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 
16. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan PUZZELCLUB.BE, Desguinlei 90 bus 1E, 2018 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.
 
17. PUZZELCLUB.BE brengt de winnaar persoonlijk op de hoogte en zijn naam wordt gepubliceerd op Puzzelclub.be.
 
18. De prijs wordt gestort op rekening van de winnaars.

Deze wedstrijdpuzzel loopt van maandag 08 januari 2024 00:00 t/m dinsdag 16 december 2025 23:59