Puzzelclub lid worden

Puzzelclub lid worden

Tips & Tricks sudoku

Bij het oplossen van een sudoku is er eigenlijk maar één regel: Vul het vlak in van 9 bij 9 zodat in elke rij, kolom en vak van 3 op 3 de getallen 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.

Tips & Tricks sudoku

In een sudoku puzzel zullen niet meer dan 30 nummers gegeven worden en vaak zelfs veel minder. Deze ingevulde vakken helpen je om de lege vakken in te vullen. Om een sudoku op te lossen heb je geen wiskundig inzicht nodig, simpelweg logisch redeneren volstaat om uit te werken waar de rest van de nummers ingevuld moeten worden.

Bij een goed opgestelde sudoku puzzel is er slechts één oplossing. Je hoeft niet te gokken, al zal dat soms verleidelijk zijn, maar kan door logisch na te denken mogelijke nummers kunnen elimineren waardoor je de oplossing vindt.

4 logische strategieën

Er zijn vier logische strategieën om elke sudoku, van beginners- tot expertenniveau, op te lossen.

  1. Uitsluiten
  2. Plaatsen
  3. Vastzetten
  4. Als één of meerdere kandidaten in een rij of kolom alleen voorkomen in cellen van eenzelfde blok, dan mogen deze kandidaten uit de andere cellen van dat blok worden geschrapt.

Nog enkele tips:

  • De gebruiker dient zich op één cijfer te concentreren, bijvoorbeeld een cijfer dat al vaak voorkomt.
  • Er dient met een blok, rij of kolom te worden begonnen die al bijna vol is.
  • Een bepaalde strategie moet steeds worden herhaald. Elke keer als er een cijfer is ingevuld, blijven er immers minder mogelijkheden over.
  • Ook kan de gebruiker aantekeningen maken: de mogelijke getallen voor een hokje klein erin zetten. Zodra ergens anders in de kolom of rij een van deze getallen wordt ingevuld, zijn ze in dat hokje weg te strepen. Zo blijft er uiteindelijk één mogelijkheid over.

Deze artikels vind je misschien ook leuk