Puzzelclub lid worden

Puzzelclub lid worden

Hoe is de binairo ontstaan?

De binaire puzzel, we kennen ‘m allemaal wel. Hij is relatief nieuw in de Lage Landen, en toch erg gekend omwille van zijn eenvoudige formule. Je hebt een raster met nullen en eentjes, het is de bedoeling om het raster helemaal compleet te maken. Maar waar vindt deze puzzel eigenlijk zijn oorsprong?

 

Hoe is de binairo ontstaan?


Takuzu

Een binaire puzzel wordt ook wel een takuzu genoemd. De oorsprong van de binairo vindt men in Azië, waar veel meer logische puzzels hun bestaan te danken hebben. In 2009 pas werd de Binairo getrademarkt in België en Nederland, de binaire puzzel is dus relatief nieuw in onze contreien.


Het binaire getalsysteem

De binaire puzzel dankt zijn Nederlandse (en Engelse - binary puzzle) naam aan het binaire getalsysteem. Elk getal in dit stelsel bestaat enkel uit nullen en enen, dat zijn precies de cijfers waaruit een binaire puzzel bestaat. 


Ons traditionele getallensysteem, het decimale getallenstelsel, gaat uit van tien symbolen: de cijfers nul tot en met negen. Computers daarentegen werken met het binomiale systeem, ofwel het binaire systeem, omdat ze maar twee waarden kunnen aannemen. Die twee waarden worden aangeduid met een nul (niet waar of ‘false’) en een één (waar of ‘true’). Elk getal in het binomiale stelsel wordt dus gemaakt door een combinatie van één of meer binaire getallen. Om je een voorbeeld te geven, het getal 100 in het decimale stelsel wordt vertaald naar het binaire stelsel als 1100100.


Het binaire getalsysteem werd ontworpen door Gottfried Leibniz, een beroemd filosoof en ook wel de vader van de rekenkunde genoemd. Hij kwam in de 17de eeuw op het idee om het leven te reduceren tot een aantal eenvoudige codes, rijen van combinaties nullen en énen. Echter wist hij nog niet waarvoor hij dit systeem zou kunnen gebruiken. Met hulp van een Brits wiskundige konden algebraïsche bewerkingen aan de hand van het ééntjes en nulletjes systeem opgelost worden.


Ook al had Leibniz het nog niet door in de 17de eeuw, zijn bijdrage aan het binaire stelsel is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van de computers zoals wij ze nu kennen!

 

Van tellen naar puzzelen

De link van het binaire getalsysteem naar de binairo puzzel is dus snel gelegd. Beide systemen gebruiken enkel de waarden 0 en 1, wat maakt dat de naam voor de puzzel in het Nederlands en het Engels snel gevonden was.

Deze artikels vind je misschien ook leuk